Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban, az Európai Unió és a Magyar Állam 1,650 milliárd forintos támogatásával megkezdődik a Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciójának I. üteme. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciumában megvalósuló projektnek köszönhetően a 41 éves főcsatorna alkalmas lesz a csapadékos időszakok vizeinek visszatartására. A fejlesztéssel javul a térség vízgazdálkodása, lehetővé válik a főcsatorna komplex és többcélú hasznosítása, ezáltal csökkenthetőek az éghajlati szélsőségekből eredő káros hatások.

A 21 kilométer hosszú Jászsági-főcsatornát a Kisköre-tározóból kiinduló öntözőrendszer részeként 1977-ben adták át, legfőbb funkciója a mezőgazdasági vízszolgáltatás, az ökológiai vízpótlás és a térség belvizeinek befogadása. Azóta azonban jelentősebb fejlesztések nem történtek, sok helyen elavult, kapacitása nem megfelelő, a töltéseken néhol magassági hiányos szakaszok találhatóak. Figyelembe véve a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait, szükségessé vált a főcsatorna édesvíz- és belvíztárolási kapacitásának bővítése.

A Széchenyi 2020 keretében megvalósuló, a „Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00008 azonosító számú projekt fő célja a térségi vízgazdálkodás helyzetének javítása, ezen belül az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése az édesvíz lehetőség szerinti visszatartásával, továbbá a vízhiányos időszakokban jelentkező megnövekedett vízigények kielégítése és a vízkészletek hasznosíthatóságának növelése. A beruházás érinti a Jászsági-főcsatorna töltését, medrét, műtárgyait, valamint az üzemirányítás korszerűsítését is. A fejlesztésnek köszönhetően megtörténik a jelentősen feliszapolódott torkolati szakasz kotrása, 11,5 kilométer hosszban a csatorna töltésének magasítása az engedélyezett szintre, a töltésállékonyság javítása a szükséges helyeken, fél kilométer hosszan pedig a mederprofil stabilizálása. Ezen kívül burkolt út épül a töltéskoronán, megújulnak a csatorna műtárgyai, illetve alkalmassá válnak a több célú üzemrendre, gépi mozgatású gereb (rács) és ugyancsak uszadékfogó merülőfal létesül főcsatorna bújtatójánál, új tároló épület épül, 6 műtárgynál pedig automata vízszintészlelő és távjelző rendszert alakítanak ki. A projekt része fenntartó gép beszerzése is.

Ezekkel a beavatkozásokkal, a meglévő töltések magasításával és a műtárgyak fejlesztésével válik lehetővé a tározótérfogat növelése. A töltésemeléssel 62 centiméteres vízszintemelés érhető el, így a főcsatorna teljes hosszában összesen 2,65 millió köbméternyi víz áll majd rendelkezésre. Ez mintegy 0,65 millió köbméterrel több, mint jelenleg, ezáltal a klímaváltozásból eredően kialakuló vízhiányos időszakok káros következményei jelentősen csökkenthetők.

Sajtóközlemény letöltése